24.11. – 11.30 Uhr – St. Patrokli, Dortmund

St. Patrokli Kirchhörde

Gemeindemesse in St. Patrokli, Am Truxhof 13, 44229 Dortmund-Kirchhörde am 24. November 2019 um 11.30 Uhr